Onze organisatie

Kayra Zorg is sinds 2009 actief in Tilburg en biedt passende zorg, begeleiding en activering aan jongvolwassenen, volwassenen en ouderen met een lichamelijke-, verstandelijke-, en psychiatrische beperking van jong tot oud.

Bij Kayra Zorg staat de cliënt centraal. Alle door ons aangeboden activiteiten zijn erop gericht om naar vermogen deel te nemen aan de samenleving.

Kayra Zorg is een kleine organisatie die zich in relatief korte tijd heeft ontwikkeld tot een zelfstandige en betrouwbare organisatie binnen de zorgsector. In Tilburg is kayra al jaren de grootste als het gaat om de interculturele doelgroep. Wij bieden een leeromgeving en een helpende hand voor het dagelijks leven.

Cliënten zijn niet gebonden aan een strak rooster en iedereen doet mee naar eigen kunnen en op eigen tempo. Wel worden cliënten door de medewerkers begeleid en gestimuleerd om deel te kunnen nemen.

Missie en Visie

Onze missie is het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten, Bij alle aspecten van hun dagelijkse leven, op een manier waarbij de cliënt zich thuis voelt.

Kayra Zorg wil de zelfredzaamheid van cliënten in stand houden en waar mogelijk vergroten. De deskundige begeleiding van onze ervaren medewerkers draagt daaraan bij. Onze medewerkers hebben ruime ervaring met het ondersteunen van mensen met beperkingen en diverse achtergronden.

Het is de visie van Kayra Zorg dat we de kwaliteit van leven van onze cliënten kunnen verbeteren door het dagelijks leven goed te organiseren en kansen te benutten om in de samenleving actief te zijn. Dit organiseren wij samen met onze cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers. Wij streven ernaar dat iedereen, ongeacht leeftijd, religie, geslacht, met of zonder beperking, als volwaardig burger kan deelnemen aan de maatschappij. We werken aan een zo groot mogelijke integratie van cliënten in de samenleving.