Samenwerking

Om cliënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden werkt Kayra Zorg, waar mogelijk, samen met organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt. Dit kan een GGZ-instelling zijn, of een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij Kayra Zorg staat de cliënt centraal en als het voor hem of haar nodig is om samen te werken met andere organisaties dan kijken we naar de mogelijkheden hiervoor.

Indien de cliënt dit wenst, gaat de begeleider mee naar behandelende instantie om de ondersteuning zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen die passend is bij de zorgvraag van de client.

Kayra Zorg kiest er bewust voor om, waar mogelijk samen met haar ketenpartners in goed overleg, zorg te bieden in het belang van de cliënt.