Begeleiding in groepsverband

Kayra Zorg biedt groepsbegeleiding voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen met een lichamelijk- verstandelijke- en psychiatrische beperking.

Op de dagbesteding van Kayra Zorg worden voor cliënten allerlei activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op sociale (re)integratie. Kayra Zorg streeft ernaar om door professionele begeleiding de eigenwaarde van cliënten te vergroten. Daarnaast willen we met activiteiten en cursussen ervoor zorgen dat cliënten zo veel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Als u volgens de indicatie in aanmerking komt voor vervoer, biedt Kayra Zorg ook vervoersmogelijkheden van en naar de dagbesteding.

Doelstelling

 • Aanbieden van gestructureerde opvang en begeleiding;
 • Ontmoeten van leeftijdsgenoten;
 • In stand houden en/of vergroten van zelfredzaamheid door middel van het aanbieden van activiteiten;
 • Vergroten van het sociaal netwerk;
 • Vergroten van persoonlijke vaardigheden met betrekking tot het behalen van meetbare doelen;
 • Ontlasten van de mantelzorg.

Activiteiten

Onze activiteiten zijn onder te verdelen in sociale-, creatieve-, sportieve- en educatieve activiteiten.

 • Delen van ervaringen met lotgenoten;
 • Elkaar stimuleren in het zoeken van oplossingen;
 • Aanleren van nieuwe hobby’s en vormen van vrijetijdsbestedingen;
 • Handwerken;
 • Themagroepen en verschillende soorten lessen;
 • Cursussen en voorlichtingen;
 • Bewegen voor ouderen;
 • Diverse sport activiteiten om het fysieke vermogen te bevorderen;

Kayra Zorg biedt geen zorg voor cliënten met gevorderde dementie en alzheimer.