Kurumumuz

Kayra Zorg (Kayra Bakım Hizmetleri) olarak, 2009 yılından bu yana Tilburg'da faaliyet göstermekteyiz. Psikolojik, zihinsel ve fiziksel engelli gençlere, yetişkinlere ve yaşlılara talebe uygun bakım ve çeşitli aktifleşme programları sunmaktayız.

Kayra Zorg’da birey memnuniyeti odaklı çalışmaktayız. Sunduğumuz bütün aktiviteler mevcut imkanlara uygun bir şekilde topluma katılımın sağlanmasına yöneliktir.

Kayra Zorg, sağlık sektöründe kısa bir süre içerisinde bağımsız ve güvenilir bir kuruluş haline gelen küçük bir kuruluştur. Günlük yaşamda öğrenme ortamı ve yardım eli sunuyoruz.

Bireyler sabit bir programa bağlı değildir ve aktivitelere herkes yapabildiği kadarıyla ve kendi temposunda katılabilmektedir. Ancak bireylerin katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla bireyler, çalışanlar tarafınca teşvik edilir ve yönlendirilir.

Görev (misyon) ve Hedef (vizyon)

Misyonumuz bireylerin günlük yaşamlarında her açıdan kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir şekilde öz bakım (günlük işlerini yapabilme) becerilerini artırmaktır.

Kayra Zorg, bireylerin öz bakım becerilerini devam ettirebilmeleri ve bu becerileri mümkün mertebe artırmayı hedeflemektedir. Bunu yaparken tecrübeli çalışanlarımızın uzman rehberliğinin çok önemli katkısı vardır. Çalışanlarımız her çeşit engelli bireylere ve farklı kültürlerden insanlara destek verme konusunda çok tecrübelidirler.

Kayra Zorg'un vizyonu, günlük yaşamı iyi bir şekilde organize ederek ve toplumda aktif olabilmeleri için gerekli fırsatlardan yararlanarak, bireylerin yaşam kalitesini artırabilmektir.

Bunu bireylerle ve yasal temsilcileriyle birlikte organize ediyoruz. Amacımız yaş, din, cinsiyet, engelli veya engelsiz ayrımı yapmaksızın herkesin topluma en iyi şekilde katılabilmesini sağlamaktır. Bireylerin topluma maksimum düzeyde uyum sağlayabilmelerine gayret ediyoruz.