Klachten

Heeft u een klacht? Ondanks dat directie en personeel van Kayra Zorg er alles aan doen om in het belang van cliënten de benodigde zorg zo goed mogelijk te organiseren en te communiceren, kan het toch voorkomen dat niet alles naar wens verloopt. Het kan daarbij gaan om kleine dagelijkse problemen, die vaak zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden in samenspraak met u of uw vertegenwoordiger. Soms gaat het echter ook over grote(re) problemen en bent u of uw vertegenwoordiger niet tevreden over de zorg die wordt verleend. Als meningen dan te ver uiteen liggen, kan het zijn dat praten of overleggen met de directie en/of medewerkers van Kayra Zorg geen oplossing biedt. Daarom is Kayra Zorg aangesloten bij een onafhankelijke externe klachtencommissie.

Interne klachtenregeling Kayra Zorg en Welzijn

U kunt de klachtencommissie bereiken via:  

De Geschillencommissie

Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

U kunt uw klacht ook indienen bij:

Kayra Zorg en Welzijn

Jan Frederik Vlekkeweg 1
5026 RJ Tilburg
013- 820 01 61